Bolig nr Merknad BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
Bolig 75 Solgt
Bolig 76 Untatt boplikt 72,9 m² 71,3 m² 2 475 000 11 420 2 475 000 4 950 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 77 54 m² 54 m² 1 600 000 8 170 1 600 000 3 200 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 78 86.1 m² 3 700 000 15 490 3 700 000 7 400 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 79 72,9 m² 71,3 m² 2 400 000 11 200 2 400 000 4 800 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 80 54 m² 54 m² 1 700 000 8 460 1 700 000 3 400 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 81 Solgt
Bolig 82 72,9 m² 71,3 m² 2 600 000 11 790 2 600 000 5 200 000 Trykk for QiSpace visning
Bolig 83 54 m² 54 m² 2 025 000 9 410 2 025 000 4 050 000 Trykk for QiSpace visning

Bolig 75

Status: Solgt


Bolig 76

Status: Ledig

Merknad: Untatt boplikt

BRA: 72,9 m²

P-rom: 71,3 m²

Innskudd: 2 475 000

Felleskost pr. mnd.: 11 420

Fellesgjeld 50%: 2 475 000

Totalpris: 4 950 000

Se plantegning her


Bolig 77

Status: Ledig

BRA: 54 m²

P-rom: 54 m²

Innskudd: 1 600 000

Felleskost pr. mnd.: 8 170

Fellesgjeld 50%: 1 600 000

Totalpris: 3 200 000

Se plantegning her


Bolig 78

Status: Ledig

BRA: 86.1 m²

P-rom: m²

Innskudd: 3 700 000

Felleskost pr. mnd.: 15 490

Fellesgjeld 50%: 3 700 000

Totalpris: 7 400 000

Se plantegning her


Bolig 79

Status: Ledig

BRA: 72,9 m²

P-rom: 71,3 m²

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 11 200

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her


Bolig 80

Status: Ledig

BRA: 54 m²

P-rom: 54 m²

Innskudd: 1 700 000

Felleskost pr. mnd.: 8 460

Fellesgjeld 50%: 1 700 000

Totalpris: 3 400 000

Se plantegning her


Bolig 81

Status: Solgt


Bolig 82

Status: Ledig

BRA: 72,9 m²

P-rom: 71,3 m²

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 11 790

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her


Bolig 83

Status: Ledig

BRA: 54 m²

P-rom: 54 m²

Innskudd: 2 025 000

Felleskost pr. mnd.: 9 410

Fellesgjeld 50%: 2 025 000

Totalpris: 4 050 000

Se plantegning her