Etiske retningslinjer for Smietangen Utbygging AS

 

Smietangen Utbygging AS har utarbeidet et etisk regelverk. Regelverket er ment som et sett av normer og prinsipper til veiledning for Smietangen Utbygging AS sin virksomhet.