CEMENTINE


Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig

Bolig nr Merknad BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
Bolig 52 Untatt boplikt 63,7 62,0 2 100 000 7 350 2 100 000 4 200 000 Trykk for plantegning
Bolig 53 79,0 75,7 2 175 000 7 950 2 175 000 4 350 000 Trykk for plantegning
Bolig 54 63,7 62,0 2 100 000 7 350 2 100 000 4 200 000 Trykk for plantegning
Bolig 55 79,0 75,7 2 375 000 8 340 2 375 000 4 750 000 Trykk for plantegning

Bolig 52

Status: Ledig

Untatt boplikt

BRA: 63,7

P-rom: 62,0

Innskudd: 2 100 000

Felleskost pr. mnd.: 7 350

Fellesgjeld 50%: 2 100 000

Totalpris: 4 200 000

Se plantegning her

Bolig 53

Status: Ledig

BRA: 79,0

P-rom: 75,7

Innskudd: 2 175 000

Felleskost pr. mnd.: 7 950

Fellesgjeld 50%: 2 175 000

Totalpris: 4 350 000

Se plantegning her

Bolig 54

Status: Ledig

BRA: 63,7

P-rom: 62,0

Innskudd: 2 100 000

Felleskost pr. mnd.: 7 350

Fellesgjeld 50%: 2 100 000

Totalpris: 4 200 000/p>

Se plantegning her

Bolig 55

Status: Ledig

BRA: 79,0

P-rom: 75,7

Innskudd: 2 375 000

Felleskost pr. mnd.: 8 340

Fellesgjeld 50%: 2 375 000

Totalpris: 4 750 000

Se plantegning her