CEARA


Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig

Bolig nr Merknad BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
63 Solgt 81,1 76,8 3 200 000 9 050 3 200 000 6 400 000 Trykk for plantegning
64 Solgt 69,0 66,0 2 400 000 7 440 2 400 000 4 800 000 Trykk for plantegning
65 Solgt 150,2 145,3 6 850 000 16 890 6 850 000 13 700 000 Trykk for plantegning
66 Solgt 150,2 145,3 7 445 000 17 780 7 445 000 14 890 000 Trykk for plantegning
Forbehold om feil

Bolig 63

Status: Solgt

BRA: 81,1

P-rom: 76,8

Innskudd: 3 200 000

Felleskost pr. mnd.: 9 050

Fellesgjeld 50%: 3 200 000

Totalpris: 6 400 000

Se plantegning her

Bolig 64

Status: Solgt

Unntatt boplikt

BRA: 69,0

P-rom: 66,0

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 440

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 65

Status: Solgt

BRA: 150,2

P-rom: 145,3

Innskudd: 6 850 000

Felleskost pr. mnd.: 16 890

Fellesgjeld 50%: 6 850 000

Totalpris: 13 700 000

Se plantegning her

Bolig 66

Status: Solgt

Unntatt boplikt

BRA: 150,2

P-rom: 145,3

Innskudd: 7 445 000

Felleskost pr. mnd.: 17 780

Fellesgjeld 50%: 7 445 000

Totalpris: 14 890 000

Se plantegning her