CABO FRIO


Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig

Bolig nr Merknad BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
56 Solgt 81,1 76,8 2 950 000 8 680 2 950 000 5 900 000 Trykk for plantegning
57 69,0 66,0 2 050 000 6 910 2 050 000 4 100 000 Trykk for plantegning
58 Solgt 81,1 76,8 3 300 000 9 200 3 300 000 6 600 000 Trykk for plantegning
59 Solgt 69,0 66,0 2 250 000 7 210 2 250 000 4 500 000 Trykk for plantegning
60 Solgt 81,1 76,8 3 300 000 9 200 3 300 000 6 600 000 Trykk for plantegning
61 Solgt 69,0 66,0 2 450 000 7 510 2 450 000 4 900 000 Trykk for plantegning
62 Solgt 150,2 145,3 6 850 000 16 890 6 850 000 13 700 000 Trykk for plantegning
Forbehold om feil

Bolig 56

Status: Solgt

BRA: 81,1

P-rom: 76,8

Innskudd: 2 950 000

Felleskost pr. mnd.: 8 680

Fellesgjeld 50%: 2 950 000

Totalpris: 5 900 000

Se plantegning her

Bolig 57

Status:

BRA: 69,0

P-rom: 66,0

Innskudd: 2 050 000

Felleskost pr. mnd.: 6 910

Fellesgjeld 50%: 2 050 000

Totalpris: 4 100 000

Se plantegning her

Bolig 58

Status: Solgt

Unntatt boplikt

BRA: 81,1

P-rom: 76,8

Innskudd: 3 300 000

Felleskost pr. mnd.: 9 200

Fellesgjeld 50%: 3 300 000

Totalpris: 6 600 000

Se plantegning her

Bolig 59

Status: Solgt

BRA: 69,0

P-rom: 66,0

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 7 210

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her

Bolig 60

Status: Solgt

BRA: 81,1

P-rom: 76,8

Innskudd: 3 300 000

Felleskost pr. mnd.: 9 200

Fellesgjeld 50%: 3 300 000

Totalpris: 6 600 000

Se plantegning her

Bolig 61

Status: Solgt

BRA: 69,0

P-rom: 66,0

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 7 510

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 62

Status: Solgt

Unntatt boplikt

BRA: 150,2

P-rom: 145,3

Innskudd: 6 850 000

Felleskost pr. mnd.: 16 890

Fellesgjeld 50%: 6 850 000

Totalpris: 13 700 000

Se plantegning her