BAHIA


Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig

<
Bolig nr Merknad BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
45 Solgt 81,5 77,6 3 025 000 9 780 3 025 000 6 050 000 Trykk for plantegning
46 69,0 66,8 2 050 000 7 470 2 050 000 4 100 000 Trykk for plantegning
47 Solgt 81,5 77,6 3 150 000 9 990 3 150 000 6 300 000 Trykk for plantegning
48 Solgt 69,0 66,8 2 225 000 7 810 2 225 000 4 450 000 Trykk for plantegning
49 Solgt 81,5 77,6 3 425 000 10 530 3 425 000 6 850 000 Trykk for plantegning
50 Solgt 69,0 66,8 2 400 000 8 150 2 400 000 4 800 000 Trykk for plantegning
51 Solgt 150,2 140,8 <6 495 0006 18 510 6 495 00012 990 000 Trykk for plantegning
Forbehold om feil

Bolig 45

Status: Solgt

Untatt boplikt

BRA: 81,5

P-rom: 77,6

Innskudd: 3 025 000

Felleskost pr. mnd.: 9 780

Fellesgjeld 50%: 3 025 000

Totalpris: 6 050 000

Se plantegning her

Bolig 46

Status: Ledig

BRA: 69,0

P-rom: 66,8

Innskudd: 2 050 000

Felleskost pr. mnd.: 7 470

Fellesgjeld 50%: 2 050 000

Totalpris: 4 100 000

Se plantegning her

Bolig 47

Status: Solgt

BRA: 81,5

P-rom: 77,6

Innskudd: 3 150 000

Felleskost pr. mnd.: 9 990

Fellesgjeld 50%: 3 150 000

Totalpris: 6 300 000

Se plantegning her

Bolig 48

Status: Ledig

BRA: 69,0

P-rom: 66,8

Innskudd: 2 225 000

Felleskost pr. mnd.: 7 810

Fellesgjeld 50%: 2 225 000

Totalpris: 4 450 000

Se plantegning her

Bolig 49

Status: Solgt

Untatt boplikt

BRA: 81,5

P-rom: 77,6

Innskudd: 3 425 000

Felleskost pr. mnd.: 10 530

Fellesgjeld 50%: 3 425 000

Totalpris: 6 850 000

Se plantegning her

Bolig 50

Status: Solgt

BRA: 69,0

P-rom: 66,8

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 8 150

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 51

Status: Solgt

BRA: 150,2

P-rom: 140,8

Innskudd: 6 495 000

Felleskost pr. mnd.: 18 510

Fellesgjeld 50%: 6 495 000

Totalpris: 12 990 000

Se plantegning her